גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 158,
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 158,
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 31,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'Gangways' => 2,
                           'Lift' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'He' => {
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626'
                               },
                           'Incline' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 31,
             'Name' => 'אופקים'
            },
            {
             'Name' => 'אור עקיבא',
             'ID' => 44,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'ID' => 1688,
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא'
                               },
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'Active' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1688,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Ramp' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Parking' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 11
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'איירפורט סיטי',
             'ID' => 193,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 13,
                     'Hall' => {
                           'RowsAmount' => 22,
                           'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942',
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => '31.989788',
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити',
                                'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль' }, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 193, 'SeatsAmount' => 710, 'Longitude' => '34.912942', 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1272 }, 'ID' => 1272, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' } ] }, { 'Name' => 'אילת', 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'ID' => 580, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום' }, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 677, 'ID' => 580, 'CombinedName' => 'הופעות תיאטראות אילת', 'CityID' => 32, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 567, 'Longitude' => '34.953724', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '29.555173', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Name' => 'Театры Эйлата' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 677 }, 'ShowsQty' => 5 } ], 'ID' => 32 }, { 'ID' => 63, 'Halls' => [ { 'ID' => 168, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28' }, 'Cafeteria' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 168, 'Image2Height' => 403, 'DoorsAmount' => 2, 'Longitude' => '35.1933261', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'CityID' => 63, 'SeatsAmount' => 192, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.1037715', 'ImageHeight' => 403, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600 } } ], 'Name' => 'אריאל' }, { 'Name' => 'אשדוד', 'ID' => 10, 'Halls' => [ { 'ID' => 527, 'Name' => 'אולם ספורט הקריה אשדוד', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 3, 'ID' => 527, 'Image2Height' => 529, 'Active' => 1, 'CityID' => 10, 'SeatsAmount' => 1108, 'Longitude' => '34.6422237', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רובע סיטי, רחי העצמאות 60', 'Name' => 'אולם ספורט הקריה אשדוד' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '31.7911471', 'ImageHeight' => 529, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Спортивный зал а-Кирья Ашдод', 'Address' => 'район Сити, ул. Ацмаут, 60', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'העצמאות 60, אשדוד', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=%2C1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D4%u05E2%u05E6%u05DE%u05D0%u05D5%u05EAx60&UserEarthX=116206&UserEarthY=1133257&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&MinX=115396&MinY=1132597&MaxX=117016&MaxY=1133917&PNGLayers=107', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0 } }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '34.637338', 'SeatsAmount' => 399, 'CityID' => 10, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 530, 'ID' => 136, 'DoorsAmount' => 3, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'RowsAmount' => 14, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 530, 'Latitude' => '31.792616', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ID' => 136 }, { 'ShowsQty' => 21, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 775, 'ID' => 876, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '34.636347', 'SeatsAmount' => 931, 'CityID' => 10, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'RowsAmount' => 27, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1' }, 'ImageHeight' => 775, 'Latitude' => '31.79299', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600 }, 'ID' => 876, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, { 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ID' => 133, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.' }, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '31.791868', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'RowsAmount' => 9, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Active' => 1, 'CityID' => 10, 'Gangways' => 1, 'Lift' => 1, 'Longitude' => '34.637185', 'DoorsAmount' => 1, 'ID' => 133, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Guide' => '', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.' }, 'Shelter' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 600, 'ID' => 438, 'DoorsAmount' => 3, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '34.649463', 'SeatsAmount' => 399, 'CityID' => 10, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'RowsAmount' => 15, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 600, 'Latitude' => '31.77819', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'ID' => 438 }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2005, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 10, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'ID' => 2005 } ] }, { 'ID' => 33, 'Halls' => [ { 'ID' => 92, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ShowsQty' => 21, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'RowsAmount' => 26, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'ImageHeight' => 839, 'Latitude' => '31.664702', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 839, 'ID' => 92, 'DoorsAmount' => 6, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 3, 'Longitude' => '34.562052', 'SeatsAmount' => 847, 'CityID' => 33, 'Active' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 33, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1666, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Info' => '' } }, 'ID' => 1666, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון' }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 33, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1665 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'ID' => 1665 } ], 'Name' => 'אשקלון' }, { 'Name' => 'באר שבע', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ID' => 85, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.78716', 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 34, 'SeatsAmount' => 408, 'ID' => 85, 'Image2Height' => 520, 'DoorsAmount' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.238539', 'ImageHeight' => 520, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'Incline' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 1 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1668, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 34, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Address' => '' }, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 33, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'ID' => 1668 }, { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1747, 'CityID' => 34, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 1747, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע' }, { 'Hall' => { 'ID' => 2082, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.799534', 'SeatsAmount' => 100, 'CityID' => 34, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חיטה 1', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע - לובי' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева — Лобби', 'Address' => 'ул. Хита 1' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '31.234302', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.234302, 34.799534', 'RowsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע - לובי', 'ID' => 2082 } ], 'ID' => 34 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1880, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'ID' => 1880, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.993385', 'SeatsAmount' => 537, 'Active' => 1, 'CityID' => 64, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.748436', 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'RowsAmount' => 17 } } ], 'ID' => 64, 'Name' => 'בית שמש' }, { 'Name' => 'בת ים', 'ID' => 11, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 622, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.0206112', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'RowsAmount' => 18, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'DoorsAmount' => 4, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות בת ים', 'ID' => 53, 'Image2Height' => 622, 'SeatsAmount' => 575, 'Active' => 1, 'CityID' => 11, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 2, 'Longitude' => '34.7572707', 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.' }, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ID' => 53 } ] }, { 'ID' => 155, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'ID' => 1540, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль', 'Address' => 'ул. Нахум 1', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.079168', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'RowsAmount' => 17, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.848466', 'SeatsAmount' => 373, 'CityID' => 155, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1540, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Address' => 'רח' נחום 1' }, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'גבעת שמואל' }, { 'Name' => 'גבעתיים', 'ID' => 12, 'Halls' => [ { 'ID' => 1659, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'ShowsQty' => 28, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'CityID' => 12, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1659, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0 } } ] }, { 'ID' => 13, 'Halls' => [ { 'ID' => 1669, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ShowsQty' => 22, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1669, 'Active' => 1, 'CityID' => 13, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0 } } ], 'Name' => 'גני תקווה' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 263, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 236, 'Active' => 1, 'CityID' => 78, 'Gangways' => 3, 'Lift' => 2, 'Longitude' => '34.895859', 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Height' => 850, 'ID' => 263, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 850, 'Ru' => { 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.157589', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'RowsAmount' => 15, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600 } }, { 'ID' => 2044, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך הים', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.889934', 'SeatsAmount' => 500, 'CityID' => 78, 'Active' => 1, 'ID' => 2044, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0 } } ], 'ID' => 78, 'Name' => 'הוד השרון' }, { 'Name' => 'הרצליה', 'ID' => 5, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'ID' => 1670, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 5, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1670, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 24 }, { 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 845, 'Latitude' => '32.166208', 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'RowsAmount' => 19, 'Image2Height' => 845, 'ID' => 563, 'DoorsAmount' => 5, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.842952', 'SeatsAmount' => 280, 'CityID' => 5, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 563, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1484, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 5, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 700, 'Longitude' => '34.797003', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1484, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה' }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1872, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.85295', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 5, 'SeatsAmount' => 200, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Address' => 'רח' רביבים 14', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.174431', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия' }, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'ID' => 1872 } ] }, { 'ID' => 43, 'Halls' => [ { 'ID' => 142, 'Name' => 'Friends חדרה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'Friends חדרה', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 1, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 142, 'SeatsAmount' => 182, 'CityID' => 43, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.9218965', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'RowsAmount' => 10, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Name' => 'Friends Хадера' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.4398601', 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef } }, { 'ID' => 143, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '34.914142', 'SeatsAmount' => 360, 'CityID' => 43, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 606, 'ID' => 143, 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'RowsAmount' => 12, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 606, 'Latitude' => '32.439355', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.44146', 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Хадера — Зал 10', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. ЦАХАЛ, 35, торговый центр Микс' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 8, 'GoogleMapAddress' => '32.441460, 34.931134', 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2006, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 43, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 83, 'Longitude' => '34.931134', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס', 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'ID' => 2006 } ], 'Name' => 'חדרה' }, { 'ID' => 15, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון', 'ID' => 551, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 365, 'ID' => 551, 'Active' => 1, 'CityID' => 15, 'SeatsAmount' => 1087, 'Longitude' => '34.790814', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' גבעת התחמושת 27', 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.005944', 'ImageHeight' => 365, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Спортивный центр Кирьят Шарет Холон', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 27' }, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'GoogleMapAddress' => '32.005944, 34.790814', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6600x%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DFx%u05D2%u05D1%u05E2%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05D7%u05DE%u05D5%u05E9%u05EAx27%2C&UserEarthX=130309&UserEarthY=1156977&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1727, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 15, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ID' => 1727, 'Name' => 'מדיטק חולון' }, { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'ID' => 59, 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 702, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.00688', 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'RowsAmount' => 19, 'ID' => 59, 'Image2Height' => 702, 'DoorsAmount' => 6, 'Gangways' => 3, 'Lift' => 1, 'Longitude' => '34.791006', 'SeatsAmount' => 570, 'Active' => 1, 'CityID' => 15, 'He' => { 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 10 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.794325', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 15, 'SeatsAmount' => 500, 'ID' => 1941, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.002645', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'ID' => 1941, 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון' }, { 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 15, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1728, 'Image2Height' => 0, 'CombinedName' => 'Спектакли Театр Холон', 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Info' => '' }, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Холон', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 30, 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ID' => 1728 } ], 'Name' => 'חולון' }, { 'Name' => 'חיפה', 'ID' => 7, 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ID' => 215, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.790971', 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 867, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.010532', 'Lift' => 2, 'Gangways' => 4, 'CityID' => 7, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 501, 'Image2Height' => 867, 'ID' => 215, 'DoorsAmount' => 6 }, 'ShowsQty' => 11 }, { 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'ID' => 163, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 935, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.81913', 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'RowsAmount' => 21, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 3, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '35.066528', 'SeatsAmount' => 505, 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'CombinedName' => 'הופעות בית נגלר חיפה', 'ID' => 163, 'Image2Height' => 935, 'DoorsAmount' => 4, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'He' => { 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'ID' => 290, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.9942105', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 7, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 290, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.809764, 34.991823', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.809764', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Городской театральный центр Хайфа', 'Address' => 'ул. Масада, 36', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז העיר חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מסדה 36' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'SeatsAmount' => 22, 'Longitude' => '34.991823', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1769, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 1769, 'Name' => 'מרכז העיר חיפה' }, { 'ID' => 99, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 9, 'ID' => 99, 'Image2Height' => 732, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'SeatsAmount' => 2105, 'Longitude' => '34.965069', 'Gangways' => 6, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 2, 'He' => { 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.791338', 'ImageHeight' => 732, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа' }, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 40, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1 } }, { 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'ID' => 209, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'RowsAmount' => 16, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 615, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель' }, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.8203168', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 497, 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'Gangways' => 3, 'Lift' => 1, 'Longitude' => '34.9728262', 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 615, 'ID' => 209 }, 'ShowsQty' => 13 }, { 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'RowsAmount' => 26, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 528, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.803197', 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 8, 'Lift' => 2, 'Longitude' => '34.985592', 'SeatsAmount' => 1222, 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'Image2Height' => 528, 'ID' => 106, 'DoorsAmount' => 6 }, 'ID' => 106, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, { 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 687, 'Latitude' => '32.803414', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'RowsAmount' => 17, 'ID' => 102, 'Image2Height' => 687, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '34.985138', 'SeatsAmount' => 473, 'CityID' => 7, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2 }, 'ID' => 102, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1724, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 0, 'CityID' => 7, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 1724, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו' }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.9846462', 'Lift' => 2, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 7, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 159, 'ID' => 237, 'Image2Height' => 500, 'DoorsAmount' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '32.80327', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Name' => 'Синематека Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 500, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'ID' => 237 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 772, 'ID' => 162, 'DoorsAmount' => 6, 'Longitude' => '35.074321', 'Gangways' => 3, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'SeatsAmount' => 1099, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.82173', 'ImageHeight' => 772, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Guide' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа' }, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 29, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321' }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'ID' => 162 }, { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ID' => 1725, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1725, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 15 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 900, 'ID' => 409, 'SeatsAmount' => 747, 'CityID' => 96, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '35.529639', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'RowsAmount' => 27, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'ImageHeight' => 900, 'Latitude' => '32.796007', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 409, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' } ], 'ID' => 96, 'Name' => 'טבריה' }, { 'Name' => 'יבנה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'ID' => 658, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 496, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.874438', 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'RowsAmount' => 18, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.73481', 'SeatsAmount' => 509, 'Active' => 1, 'CityID' => 16, 'Image2Height' => 496, 'ID' => 658, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 25 } ], 'ID' => 16 }, { 'Name' => 'יהוד', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'ID' => 308, 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.888107', 'SeatsAmount' => 386, 'Active' => 1, 'CityID' => 17, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 308, 'DoorsAmount' => 4, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.030568', 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'RowsAmount' => 17, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 10 }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1165, 'CityID' => 17, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 330, 'Longitude' => '34.899322', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד' }, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'ID' => 1165 } ], 'ID' => 17 }, { 'Name' => 'יישוב עשרת', 'ID' => 222, 'Halls' => [ { 'ID' => 1741, 'Name' => 'אולם עשרת', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал Асерет', 'Address' => 'ул. а-Римон, 8', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '31.825879', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'GoogleMapAddress' => '31.825879, 34.746866', 'RowsAmount' => 17, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 293, 'CityID' => 222, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '34.746866', 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1741, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם עשרת', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הרימון 8', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Йокнеама' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'RowsAmount' => 15, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 184, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'CityID' => 45, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '35.103548', 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ID' => 184, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' } ], 'ID' => 45, 'Name' => 'יקנעם' }, { 'Name' => 'ירושלים', 'ID' => 30, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Шотландская церковь Святого Андрея Иерусалим', 'Address' => 'ул. Давид Ремез, 1', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.768976', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'דוד רמז 1, ירושלים', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E1%u05E0%u05D8%20%u05D0%u05E0%u05D3%u05E8%u05D9%u05D5%u05E1%20%u05E1%u05E7%u05D5%u05D8%u05D9%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx171432x1130699%2C&UserEarthX=171349&UserEarthY=1130684&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 30, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '35.2244455', 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 547, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דוד רמז 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'הכנסיה הסקוטית ירושלים' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 547, 'Name' => 'הכנסיה הסקוטית ירושלים' }, { 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'ID' => 837, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'а-Рехавим 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 837, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 30, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.212556', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Guide' => '', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1674, 'Name' => 'ימק"א', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'ИМКА', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1674, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 30, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'ימק"א', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '35.221921', 'Lift' => 1, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 30, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 261, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1346, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים' }, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.76514', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит' }, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'ID' => 1346 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2014, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 30, 'SeatsAmount' => 120, 'Longitude' => '35.214617', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.778137', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Info' => '' } }, 'ID' => 2014, 'Name' => 'מנזר רטיסבון' }, { 'Name' => 'מרכז גבהים גילה', 'ID' => 2080, 'Hall' => { 'ID' => 2080, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.183852', 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 30, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 240, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' צביה ויצחק 24', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז גבהים גילה' }, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '31.73307', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мерказ гваим Гило', 'Address' => 'ул. Цвия ве-Ицхак, 24' }, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.733070, 35.183852' }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»' }, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 30, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 96, 'ID' => 260, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'ID' => 260 }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים' }, 'CityID' => 30, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1681, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'ID' => 1681 }, { 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'ID' => 1679, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 30, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1679, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 24 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 29, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1648, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 18, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1648, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא' }, { 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'ID' => 1354, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.17279', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.929335', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 18, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 332, 'ID' => 1354, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 18, 'Name' => 'כפר סבא' }, { 'Name' => 'כרמיאל', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מעלה אורט 15', 'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 219, 'Image2Height' => 403, 'SeatsAmount' => 196, 'Active' => 1, 'CityID' => 46, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '35.280867', 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.911346, 35.280867', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx176593x1257407%2C&UserEarthX=176541&UserEarthY=1257444&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 403, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Маале Орт, 15', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кармиэль', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.911346' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל', 'ID' => 219 }, { 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'ID' => 128, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.914962', 'ImageHeight' => 629, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль' }, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 629, 'ID' => 128, 'DoorsAmount' => 4, 'Longitude' => '35.302903', 'Gangways' => 3, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'CityID' => 46, 'SeatsAmount' => 780 }, 'ShowsQty' => 29 } ], 'ID' => 46 }, { 'Name' => 'לוד', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'ID' => 218, 'Hall' => { 'Gangways' => 3, 'Lift' => 2, 'Longitude' => '34.886925', 'SeatsAmount' => 514, 'Active' => 1, 'CityID' => 19, 'Image2Height' => 791, 'ID' => 218, 'DoorsAmount' => 6, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות', 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 791, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод', 'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '31.943113', 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925', 'RowsAmount' => 21, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 19 }, { 'Name' => 'לטרון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ID' => 1686, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 126, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1686, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 6 } ], 'ID' => 126 }, { 'ID' => 47, 'Halls' => [ { 'ID' => 155, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'RowsAmount' => 24, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 690, 'Latitude' => '32.6749051', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 661, 'CityID' => 47, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '35.2365385', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 690, 'ID' => 155 } } ], 'Name' => 'מגדל העמק' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 26, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '35.014734', 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 20, 'Active' => 1, 'ID' => 1660, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 1660, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות' }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.902651', 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1891, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '35.00915', 'SeatsAmount' => 500, 'Active' => 1, 'CityID' => 20 }, 'ID' => 1891, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין' }, { 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'ID' => 1657, 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театральная студия Аль а-Бама Модиин' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '31.90012', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.900120, 35.008266', 'RowsAmount' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1657, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '35.008266', 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 20, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Address' => 'רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 20, 'Name' => 'מודיעין' }, { 'ID' => 41, 'Halls' => [ { 'ID' => 618, 'Name' => 'אולם הקימרון', 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.494997', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 618, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.51472', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'CityID' => 41, 'SeatsAmount' => 941 } } ], 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות' }, { 'ID' => 127, 'Halls' => [ { 'ID' => 644, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 630, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.6466026', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'RowsAmount' => 16, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 520, 'Active' => 1, 'CityID' => 127, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 1, 'Longitude' => '34.965035', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 630, 'ID' => 644, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל' }, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 } } ], 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2059, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'Active' => 1, 'CityID' => 248, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал D-one', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.133343' }, 'ID' => 2059, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one' } ], 'ID' => 248, 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 305, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 305, 'DoorsAmount' => 4, 'Longitude' => '34.911249', 'Gangways' => 2, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'CityID' => 86, 'SeatsAmount' => 390, 'Incline' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 12, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 1, 'Latitude' => '32.13302', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0 } } ], 'ID' => 86, 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון' }, { 'Name' => 'מועצה מקומית אורנית', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1425, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.995384', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 202, 'SeatsAmount' => 384, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'Address' => 'מבוא אורנית', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.122942', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Тарбута Оранит', 'Address' => 'Маво Оранит', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'GoogleMapAddress' => '32.122942, 34.995384' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'ID' => 1425 } ], 'ID' => 202 }, { 'ID' => 206, 'Halls' => [ { 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'ID' => 1455, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1455, 'SeatsAmount' => 250, 'CityID' => 206, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '35.08482', 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.981472', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'מושב שבי ציון' }, { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'CityID' => 108, 'SeatsAmount' => 200, 'Longitude' => '34.976521', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 502, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 1, 'Latitude' => '31.724542', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ID' => 502 } ], 'ID' => 108 }, { 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.773793', 'ImageHeight' => 403, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мидбар Еуда, 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Маале-Адумим', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%20%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05DE%u05D3%u05E2%26psik%3B%20%u05DE%u05E2%u05DC%u05D4%20%u05D0%u05D3%u05D5%u05DE%u05D9%u05DD%5Dxx178157x1131216%2C&UserEarthX=177916&UserEarthY=1131279&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'GoogleMapAddress' => '31.773793, 35.295927', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '35.295927', 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 73, 'SeatsAmount' => 215, 'Image2Height' => 403, 'ID' => 208, 'DoorsAmount' => 2, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מדבר יהודה 5', 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 1 }, 'ID' => 208, 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים' }, { 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ID' => 1273, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1273, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '35.297363', 'SeatsAmount' => 560, 'Active' => 1, 'CityID' => 73, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'RowsAmount' => 24, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим' }, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.772918', 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 9 } ], 'ID' => 73 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '33.023184', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '35.27145', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'CityID' => 49, 'SeatsAmount' => 490, 'ID' => 713, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.' }, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 713, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא' } ], 'ID' => 49, 'Name' => 'מעלות' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'RowsAmount' => 21, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 712, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7' }, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '33.01026', 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 91, 'Image2Height' => 712, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '35.100347', 'SeatsAmount' => 585, 'Active' => 1, 'CityID' => 50 }, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'ID' => 91 } ], 'ID' => 50, 'Name' => 'נהריה' }, { 'ID' => 51, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 650, 'CityID' => 51, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '35.313034', 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 333, 'Image2Height' => 442, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'RowsAmount' => 19, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'Latitude' => '32.69951', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'ID' => 333 }, { 'ID' => 296, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'RowsAmount' => 19, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'SeatsAmount' => 649, 'CityID' => 51, 'Active' => 1, 'ID' => 296, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1 } }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2050, 'Active' => 1, 'CityID' => 51, 'SeatsAmount' => 120, 'Longitude' => '35.313014', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал' }, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'ID' => 2050 } ], 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 177, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'ShowsQty' => 33, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'RowsAmount' => 29, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 479, 'Latitude' => '31.930777', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 4, 'Longitude' => '34.796215', 'SeatsAmount' => 748, 'CityID' => 21, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 479, 'ID' => 177, 'DoorsAmount' => 6 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'CityID' => 21, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 381, 'Longitude' => '34.813248', 'Lift' => 1, 'Gangways' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1469, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Guide' => '', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26' }, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '31.92931', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона' }, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 16, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'ID' => 1469, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה' } ], 'ID' => 21, 'Name' => 'נס ציונה' }, { 'ID' => 37, 'Halls' => [ { 'ID' => 1564, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1564, 'SeatsAmount' => 545, 'Active' => 1, 'CityID' => 37, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.586268', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'RowsAmount' => 20, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.41598' } } ], 'Name' => 'נתיבות' }, { 'ID' => 22, 'Halls' => [ { 'ID' => 1345, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.278535', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'RowsAmount' => 13, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'CityID' => 22, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.845944', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1345, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 13, 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.304928', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31', 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 22, 'SeatsAmount' => 321, 'Longitude' => '34.869838', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1430, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 1430, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה' }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 119, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'SeatsAmount' => 201, 'Active' => 1, 'CityID' => 22, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'RowsAmount' => 9, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.278005', 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'ID' => 119 }, { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'ID' => 1687, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 22, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1687, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 26 } ], 'Name' => 'נתניה' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז התרבות סביון', 'ID' => 1310, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז התרבות סביון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' גן השקמים סביון' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1310, 'Active' => 1, 'CityID' => 161, 'SeatsAmount' => 282, 'Longitude' => '34.875716', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'GoogleMapAddress' => '32.044517, 34.875716', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.044517', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ган а-Шкамим Савьон', 'Name' => 'Мерказ а-тарбут Савьон', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 161, 'Name' => 'סביון' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 639, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '35.07558', 'SeatsAmount' => 610, 'CityID' => 53, 'Active' => 1, 'ID' => 639, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'RowsAmount' => 21, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.928829', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0 } } ], 'ID' => 53, 'Name' => 'עכו' }, { 'Name' => 'עפולה', 'ID' => 54, 'Halls' => [ { 'ID' => 457, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 457, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 643, 'CityID' => 54, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 3, 'Longitude' => '35.288414', 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.613534', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'RowsAmount' => 24, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009' } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.47295', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Пика', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2073, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 55, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 220, 'Longitude' => '34.981037', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 2073, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה' }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 411, 'Active' => 1, 'CityID' => 55, 'Gangways' => 1, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.970051', 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 588, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана' }, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.472264', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'RowsAmount' => 14, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 588, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' } ], 'ID' => 55, 'Name' => 'פרדס חנה' }, { 'ID' => 8, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хаим Арлозоров, 30', 'Name' => 'Аудиториум Яд ле-Баним Петах-Тиква', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.0855671', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, פתח תקווה, ישראל', 'RowsAmount' => 11, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=61.928102,135.263672&oq=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30&hnear=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&t=m&z=17', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 156, 'CityID' => 8, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.8724555', 'DoorsAmount' => 2, 'ID' => 1121, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'Address' => 'רח' חיים ארלוזורוב 30', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 1121, 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה' }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1749, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'CityID' => 8, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 1, 'Longitude' => '34.877104', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'RowsAmount' => 14, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.103528', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'ID' => 1749 }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1791, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות פתח תקווה', 'Active' => 1, 'CityID' => 8, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 33, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'ID' => 1791 }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2048, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.880191', 'SeatsAmount' => 313, 'Active' => 1, 'CityID' => 8, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'RowsAmount' => 13, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.096741', 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'ID' => 2048 } ], 'Name' => 'פתח תקווה' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 374, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 449, 'Latitude' => '32.275292', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'RowsAmount' => 15, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 396, 'CityID' => 23, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '34.911003', 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 449, 'ID' => 374, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 } } ], 'ID' => 23, 'Name' => 'קדימה' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 542, 'ID' => 175, 'SeatsAmount' => 664, 'Active' => 1, 'CityID' => 66, 'Gangways' => 3, 'Lift' => 2, 'Longitude' => '34.801411', 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 542, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Guide' => '', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.867439', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'RowsAmount' => 20, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377' }, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ID' => 175 } ], 'ID' => 66, 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר' }, { 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'ID' => 87, 'Halls' => [ { 'ID' => 312, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.452967', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 333, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 28, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'Image2Height' => 333, 'ID' => 312, 'DoorsAmount' => 4, 'Longitude' => '34.952124', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 3, 'CityID' => 87, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 842, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל' }, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2 } } ] }, { 'ID' => 72, 'Halls' => [ { 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ID' => 203, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.742992', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'RowsAmount' => 19, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 203, 'SeatsAmount' => 1016, 'CityID' => 72, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 4, 'Longitude' => '35.07404', 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 15 } ], 'Name' => 'קיבוץ יגור' }, { 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'ID' => 550, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.675299', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 515, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '35.223953', 'Lift' => 2, 'Gangways' => 1, 'CityID' => 118, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 696, 'Image2Height' => 515, 'ID' => 550, 'DoorsAmount' => 3 }, 'ShowsQty' => 6 } ], 'ID' => 118 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 645, 'ID' => 739, 'SeatsAmount' => 791, 'Active' => 1, 'CityID' => 142, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '35.565242', 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 645, 'Ru' => { 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.723787', 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'RowsAmount' => 26, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ID' => 739, 'Name' => 'בן-ציון כינרת' } ], 'ID' => 142, 'Name' => 'קיבוץ כינרת' }, { 'ID' => 69, 'Halls' => [ { 'ID' => 1092, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1092, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'CityID' => 69, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.8579287', 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef } }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1546, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.862965', 'SeatsAmount' => 28, 'CityID' => 69, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38' }, 'Shelter' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.054894', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'RowsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'ID' => 1546 } ], 'Name' => 'קרית אונו' }, { 'Name' => 'קרית גת', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'RowsAmount' => 21, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות קרית גת', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 655, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'SeatsAmount' => 628, 'CityID' => 39, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'ID' => 655 }, { 'ID' => 144, 'Name' => 'המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'GoogleMapAddress' => '31.609348, 34.770335', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D0%u05D3%u05D9%u05EA%26psik%3B%20%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EA%5Dxx128697x1113126%2C&UserEarthX=128571&UserEarthY=1113153&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '31.609348', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 49', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Бейт-Эдит Кирьят-Гат' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 770, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת', 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות העצמאות 49' }, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 144, 'Image2Height' => 770, 'CityID' => 39, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 709, 'Longitude' => '34.770335', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 1 } }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.603753', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Малкей Исраэль 183', 'Name' => 'Матнас Кохав Давид Кирьят-Гат', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 6, 'GoogleMapAddress' => '31.603753, 34.759326', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'CityID' => 39, 'SeatsAmount' => 180, 'Longitude' => '34.759326', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1396, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס כוכב דוד קרית גת', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' מלכי ישראל 183' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס כוכב דוד קרית גת', 'ID' => 1396 } ], 'ID' => 39 }, { 'Name' => 'קרית מוצקין', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ID' => 849, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => '32.841732', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.083536', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 59, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 196, 'ID' => 849, 'Image2Height' => 403, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1683, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 59, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 27, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ID' => 1683 } ], 'ID' => 59 }, { 'Name' => 'ראש העין', 'ID' => 24, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.946771', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 24, 'SeatsAmount' => 608, 'ID' => 1854, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.09776', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ID' => 1854 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.9442', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 24, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 207, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1975, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.097891', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'ID' => 1975 } ] }, { 'ID' => 4, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות בית העם ראשון לציון', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 461, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.8050549', 'SeatsAmount' => 100, 'Active' => 1, 'CityID' => 4, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.9636516', 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 461, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון' }, { 'ID' => 71, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '31.9618807', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 445, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'ID' => 71, 'Image2Height' => 445, 'CityID' => 4, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 249, 'Longitude' => '34.8073574', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Address' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1700, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 4, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 49, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'ID' => 1700 }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '31.964426', 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион' }, 'ImageHeight' => 598, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 68, 'Image2Height' => 598, 'DoorsAmount' => 2, 'Longitude' => '34.799322', 'Lift' => 1, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 4, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 362 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'ID' => 68 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 4, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1702, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 1702, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' } ], 'Name' => 'ראשון לציון' }, { 'Name' => 'רחובות', 'ID' => 25, 'Halls' => [ { 'ID' => 1499, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Active' => 1, 'CityID' => 25, 'SeatsAmount' => 248, 'Longitude' => '34.816013', 'Gangways' => 1, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1499, 'RowsAmount' => 8, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.887033', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3 } }, { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ID' => 2024, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יעקוב 48', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2024, 'Active' => 1, 'CityID' => 25, 'SeatsAmount' => 781, 'Longitude' => '34.816659', 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 23, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.896544', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот' } }, 'ShowsQty' => 25 }, { 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ID' => 1698, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 25, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1698, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 3 } ] }, { 'Name' => 'רמלה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '31.9300851', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 470, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 0, 'Longitude' => '34.8663685', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 26, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 625, 'ID' => 582, 'Image2Height' => 470, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'ID' => 582 } ], 'ID' => 26 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.084349', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'есть платная городская парковка', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Name' => 'Salon De Tango' }, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 1, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2051, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.808456', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 27, 'SeatsAmount' => 80, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Guide' => '', 'Name' => 'Salon De Tango' }, 'Shelter' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 2051, 'Name' => 'Salon De Tango' }, { 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'ID' => 186, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.08488', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Guide' => '', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 536, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.' }, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Height' => 536, 'ID' => 186, 'CityID' => 27, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 550, 'Longitude' => '34.802498', 'Lift' => 2, 'Gangways' => 2 }, 'ShowsQty' => 20 }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1695, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 27, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'ID' => 1695 } ], 'ID' => 27, 'Name' => 'רמת גן' }, { 'Name' => 'רמת השרון', 'ID' => 28, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 28, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1692, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 14, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ID' => 1692 } ] }, { 'ID' => 29, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'RowsAmount' => 13, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 180, 'DoorsAmount' => 1, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 2, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 310, 'Active' => 1, 'CityID' => 29, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'ID' => 180 }, { 'ID' => 1691, 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1691, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 29, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '' } } ], 'Name' => 'רעננה' }, { 'ID' => 71, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'SeatsAmount' => 511, 'Active' => 1, 'CityID' => 71, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 1, 'Longitude' => '34.945533', 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 491, 'Image2Height' => 697, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'RowsAmount' => 21, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 697, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.99984', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3 }, 'ID' => 491, 'Name' => 'אודיטוריום שהם' } ], 'Name' => 'שוהם' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => 'קומת קרקע', 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך שלמה 2' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 2032, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.760062', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 50, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054515, 34.760062', 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 1, 'Latitude' => '32.054515', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Шломо, 2', 'Name' => 'Fun Art Gallery — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => 'Первый этаж' }, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'ID' => 2032 }, { 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'ID' => 264, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 405, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.1269413', 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'RowsAmount' => 12, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 405, 'ID' => 264, 'SeatsAmount' => 364, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.8039627', 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 29, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'Latitude' => '32.11062', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 888, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.803364', 'Lift' => 2, 'Gangways' => 4, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 1161, 'ID' => 471, 'Image2Height' => 888, 'DoorsAmount' => 4 }, 'ID' => 471, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש' }, { 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 404, 'Longitude' => '34.79187', 'Gangways' => 2, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Height' => 495, 'ID' => 51, 'RowsAmount' => 13, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.074643', 'ImageHeight' => 495, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив' }, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'ID' => 51 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Guide' => '', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.069364', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Guide' => '', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.788062', 'SeatsAmount' => 49, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'ID' => 1608, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1608, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.090399', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 670, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 25, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 5, 'Image2Height' => 670, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 896, 'Longitude' => '34.79083', 'Lift' => 1, 'Gangways' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.' }, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2 }, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ID' => 5 }, { 'ID' => 1364, 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ноам, 5', 'Name' => 'Бейт Нисан Натив им. Александра Граса Тель-Авив' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.051536', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051536, 34.757599', 'RowsAmount' => 9, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1364, 'SeatsAmount' => 167, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.757599', 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' נועם 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0 } }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1706, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 32, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'ID' => 1706 }, { 'ID' => 270, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 14, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.0783845', 'ImageHeight' => 651, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 242, 'Longitude' => '34.7883795', 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 651, 'ID' => 270 } }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бен Авигдор, 2', 'Name' => 'Жилое здание', 'Info' => 'Платная стоянка в окрестностях.' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.067462', 'Ramp' => 1, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.067462, 34.787315', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2085, 'SeatsAmount' => 20, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.787315', 'He' => { 'Info' => 'חניון בתשלום בסביבה.', 'Name' => 'בניין מגורים', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן אביגדור 2' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בניין מגורים', 'ID' => 2085 }, { 'ID' => 2063, 'Name' => 'בניין מגורים', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => 'חניון ציבורי נמל תל אביב', 'Name' => 'בניין מגורים', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבן סינא 52' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.749189', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2063, 'GoogleMapAddress' => '32.046187, 34.749189', 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Парковка порта Тель-Авива.', 'Address' => 'ул. Ибн Сина 52', 'Name' => 'Жилое здание', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.046187', 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Address' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1707, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 1707, 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'MapaLink' => '', 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.099004', 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 370, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 1, 'Distance' => 4, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 370, 'ID' => 227, 'CombinedName' => 'הופעות גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 941, 'Longitude' => '34.808187', 'Lift' => 1, 'Gangways' => 4 }, 'ID' => 227, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'האנגר 11', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 2146, 'Longitude' => '34.774334', 'Gangways' => 2, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2072, 'RowsAmount' => 42, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11' }, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4 }, 'ID' => 2072, 'Name' => 'האנגר 11' }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Lift' => 2, 'Longitude' => '34.774334', 'SeatsAmount' => 2590, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'ID' => 23, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'ID' => 23 }, { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות תל אביב', 'ID' => 1705, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'ID' => 1705, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.791474', 'Gangways' => 7, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 7637, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2038, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 30, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.061269', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим' }, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'ID' => 2038 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 160, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.7519855', 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 579, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.0550516', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1 }, 'ID' => 579, 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו' }, { 'ID' => 1704, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'ShowsQty' => 17, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1704, 'CombinedName' => 'הופעות המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1742, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'ID' => 1742 }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1711, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 26, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'ID' => 1711 }, { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ID' => 1721, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1721, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => undef }, 'ShowsQty' => 56 }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив' }, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 350, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1920, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ID' => 1920 }, { 'ID' => 2061, 'Name' => 'מועדון Tassa', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.766377', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 80, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2061, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' היסוד 4', 'Name' => 'מועדון Tassa', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.05142', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ясод 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Tassa', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051420, 34.766377', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2 } }, { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ID' => 771, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 771, 'SeatsAmount' => 150, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 2, 'Longitude' => '34.782006', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.075088' }, 'ShowsQty' => 6 }, { 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'ID' => 1797, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1797, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1803, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ID' => 1803, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '34.795569', 'SeatsAmount' => 120, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'RowsAmount' => 0 } }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 598, 'SeatsAmount' => 800, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '34.795569', 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 598 }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 394, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.792629', 'SeatsAmount' => 550, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'ID' => 394 }, { 'ShowsQty' => 22, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1217, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 120, 'Longitude' => '34.7724113', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).' }, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1217, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב' }, { 'ID' => 920, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה' }, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.773243', 'SeatsAmount' => 120, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 920, 'DoorsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 1, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.062348', 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'ID' => 1548, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1548, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.776046', 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.101798', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 27, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.' }, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.068313', 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.782994', 'SeatsAmount' => 120, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 354, 'DoorsAmount' => 1, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קרליבך 23', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 354, 'Name' => 'מועדון שבלול' }, { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 20, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Latitude' => '32.049449', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 547, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 620, 'Longitude' => '34.786784', 'Lift' => 2, 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 5, 'Image2Height' => 547, 'ID' => 241 }, 'ID' => 241, 'Name' => 'מרכז דוהל' }, { 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'ID' => 272, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 566, 'Latitude' => '32.051234', 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'RowsAmount' => 13, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '34.762777', 'SeatsAmount' => 394, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 566, 'ID' => 272, 'DoorsAmount' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 12 }, { 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'ID' => 1722, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1722, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 7 }, { 'Hall' => { 'ID' => 205, 'Image2Height' => 539, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '34.780477', 'SeatsAmount' => 314, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 539, 'Latitude' => '32.082174', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'RowsAmount' => 13 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'ID' => 205 }, { 'ID' => 1513, 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.069395', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'RowsAmount' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 1, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 1, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 58, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 1, 'Lift' => 2, 'Longitude' => '34.78805', 'DoorsAmount' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1513, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 } }, { 'ID' => 2042, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.' }, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 1322, 'Longitude' => '34.811616', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2042, 'RowsAmount' => 35, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.102445', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо' }, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4 } }, { 'ID' => 2034, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Address' => 'רח' 3383', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2034, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 300, 'Longitude' => '34.774593', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.045452', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. 3383', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо' }, 'ImageHeight' => 0 } }, { 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'ID' => 1710, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив' }, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1710, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо' }, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'ID' => 1924, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ID' => 1924 }, { 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.789245', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 85, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1192, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.065614', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив' }, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 1 }, 'ID' => 1192, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1734, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef }, 'ShowsQty' => 19, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ID' => 1734 }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'ID' => 1610, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1610, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 19 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.057234', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'RowsAmount' => 7, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 124, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.761619', 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2074, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'He' => { 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים', 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 2074, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר' }, { 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.760122', 'SeatsAmount' => 438, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'ID' => 1929, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 2, 'He' => { 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.056123', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'RowsAmount' => 12, 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'ID' => 1929 }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' פראנצויז 12' }, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ID' => 2069, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.763567', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 65, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 1, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.055423', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Давай', 'Address' => 'Ул. Францос 12' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ID' => 2069 }, { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'ID' => 1717, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 16, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ID' => 1717 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.041362', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театрон а-Ханут — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1862, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 80, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 1862, 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 100, 'Longitude' => '34.807748', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 414, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'ID' => 414, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 28, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1609, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 2, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1609, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.064179', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2040, 'SeatsAmount' => 40, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.7871', 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ID' => 2040 }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.06423', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'RowsAmount' => 5, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1766, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 48, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'ID' => 1766 }, { 'ID' => 535, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 671, 'ID' => 535, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.750356', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 330, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.052992', 'ImageHeight' => 671, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600 } }, { 'ID' => 1912, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב - מסעדת הבלקאאוט', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив — Ресторан Блэкаут', 'Guide' => '', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.052992', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב - מסעדת הבלקאאוט', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1912, 'SeatsAmount' => 38, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.750356' } }, { 'ID' => 2078, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'Ramp' => 2, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2078, 'SeatsAmount' => 70, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'ID' => 389, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.0749745', 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2' }, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 1, 'Longitude' => '34.7817983', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 100, 'ID' => 389, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2' }, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'ID' => 1719, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1719, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 9 } ], 'ID' => 1, 'Name' => 'תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'תל מונד ', 'ID' => 102, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ID' => 451, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'RowsAmount' => 14, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 446, 'Latitude' => '32.249829', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 446, 'ID' => 451, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.917738', 'SeatsAmount' => 382, 'CityID' => 102, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 2 } ] } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  אולם ספורט הקריה אשדוד

  רובע סיטי, רחי העצמאות 60, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע - לובי

  רח' חיטה 1, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי חדרה - אולם 10

  רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  היכל הספורט קריית שרת חולון

  רח' גבעת התחמושת 27, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז העיר חיפה

  רח' מסדה 36, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עשרת
  אולם עשרת

  רח' הרימון 8, יישוב עשרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז גבהים גילה

  רח' צביה ויצחק 24, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  אשכול הפיס כרמיאל

  רח' מעלה אורט 15, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לוד
  היכל התרבות לוֹד

  רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין

  רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית אורנית
  היכל התרבות תרבותא אורנית

  מבוא אורנית, מועצה מקומית אורנית

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  אשכול הפיס מעלה אדומים

  רח' מדבר יהודה 5, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  סביון
  מרכז התרבות סביון

  רח' גן השקמים סביון, סביון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה

  רח' חיים ארלוזורוב 30, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת

  שדרות העצמאות 49, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס כוכב דוד קרית גת

  שד' מלכי ישראל 183, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם