גרסת האתר רגילה גרסת האתר רגילה
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Name' => 'אופקים',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ID' => 158,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CityID' => 31,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'Distance' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Parking' => 2,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'Image2Height' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ID' => 158,
                     'ShowsQty' => 2
                    }
                   ],
             'ID' => 31
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1688,
                     'ShowsQty' => 9,
                     'Hall' => {
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ID' => 1688,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'MainHallID' => undef,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Distance' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'RowsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא'
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא'
                    }
                   ],
             'Name' => 'אור עקיבא',
             'ID' => 44
            },
            {
             'ID' => 193,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 12,
                     'ID' => 1272,
                     'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ID' => 1272,
                           'Stairs' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'CityID' => 193,
                           'Kasher' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' }, 'SeatsAmount' => 710, 'RowsAmount' => 22, 'Longitude' => '34.912942', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.989788', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0 } } ], 'Name' => 'איירפורט סיטי' }, { 'ID' => 32, 'Name' => 'אילת', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 580, 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 677, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 32, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 580, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '29.555173', 'Image2Height' => 677, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.953724', 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'SeatsAmount' => 567, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 20 } } ] }, { 'Name' => 'אריאל', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 168, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'SeatsAmount' => 192, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל' }, 'RowsAmount' => 9, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль' }, 'Longitude' => '35.1933261', 'DoorsAmount' => 2, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.1037715', 'Image2Height' => 403, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'ID' => 168, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 403, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 63, 'Kasher' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 63, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2027, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.103921', 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל', 'Info' => 'שעות הפעילות
 • ראשון סגור
 • שני-שישי: 18:00-1:00
 • שבת: 16:00-1:00
 • שימו לב!!! ייתכנו שינויים בשעות הפתיחה', 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל' }, 'Ru' => { 'Info' => 'Часы работы
 • Выходной: воскресенье
 • Понедельник–пятница: 18:00–1:00
 • Суббота: 16:00–1:00
 • Обратите внимание!!! Часы работы могут измениться!', 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль', 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.195197', 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'ID' => 2027, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 63 }, { 'ID' => 10, 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.637338', 'DoorsAmount' => 3, 'SeatsAmount' => 399, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 14, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 530, 'Latitude' => '31.792616', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'ID' => 136, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 530, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 10, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'ImageWidth' => 600 }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 136 }, { 'ID' => 876, 'ShowsQty' => 21, 'Hall' => { 'Image2Height' => 775, 'Latitude' => '31.79299', 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.636347', 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'He' => { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 931, 'RowsAmount' => 27, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 775, 'CityID' => 10, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'ID' => 876, 'SeatsOnMap' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600 }, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 1, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.637185', 'DoorsAmount' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד' }, 'SeatsAmount' => 150, 'RowsAmount' => 9, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.791868', 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1, 'ID' => 133, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 10, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 1 }, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ID' => 133, 'ShowsQty' => 3 }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Lift' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 1, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 600, 'Latitude' => '31.77819', 'RowsAmount' => 15, 'He' => { 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קק"ל 90' }, 'SeatsAmount' => 399, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.649463', 'DoorsAmount' => 3, 'Ru' => { 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90' }, 'CityID' => 10, 'ImageHeight' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 1, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 438, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1 }, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'ID' => 438, 'ShowsQty' => 7 }, { 'ID' => 2005, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 10, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2005, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד' } ], 'Name' => 'אשדוד' }, { 'Name' => 'אשקלון', 'Halls' => [ { 'ID' => 1886, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.664977', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.571887', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ицхак Бен Цви, 2', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ашкелон', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 9, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 197, 'GoogleMapAddress' => '31.664977, 34.571887', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 33, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1886, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון' }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'RowsAmount' => 26, 'SeatsAmount' => 847, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 6, 'Longitude' => '34.562052', 'Distance' => 2, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 839, 'Latitude' => '31.664702', 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 92, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 33, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 839, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ID' => 92, 'ShowsQty' => 18 }, { 'ID' => 1666, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 33, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1666, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef }, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון' }, { 'ID' => 1665, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 33, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1665, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון' } ], 'ID' => 33 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Incline' => 1, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 520, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 34, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 1, 'ID' => 85, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '31.238539', 'Image2Height' => 520, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева' }, 'Longitude' => '34.78716', 'DoorsAmount' => 2, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'SeatsAmount' => 408, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע' }, 'RowsAmount' => 14 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 85 }, { 'ID' => 1668, 'ShowsQty' => 29, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ID' => 1668, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 34, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע' }, { 'ID' => 1747, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'CityID' => 34, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1747, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева' } }, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע' } ], 'Name' => 'באר שבע', 'ID' => 34 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.' }, 'SeatsAmount' => 537, 'RowsAmount' => 17, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.993385', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш' }, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.748436', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'ID' => 1880, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 64, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1880 } ], 'Name' => 'בית שמש', 'ID' => 64 }, { 'Name' => 'בת ים', 'Halls' => [ { 'ID' => 53, 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 575, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף' }, 'RowsAmount' => 18, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Distance' => 2, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.7572707', 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 622, 'Latitude' => '32.0206112', 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 53, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 622, 'CityID' => 11, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' } ], 'ID' => 11 }, { 'ID' => 155, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1540, 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 17, 'SeatsAmount' => 373, 'He' => { 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נחום 1', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Нахум 1', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.848466', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.079168', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1540, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 155, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0 } } ], 'Name' => 'גבעת שמואל' }, { 'ID' => 12, 'Name' => 'גבעתיים', 'Halls' => [ { 'ID' => 1659, 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 12, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1659, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква' }, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1669, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 13, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 1669 } ], 'Name' => 'גני תקווה', 'ID' => 13 }, { 'Name' => 'הוד השרון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Hall' => { 'ID' => 263, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 78, 'ImageHeight' => 850, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 3, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Guide' => '', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон' }, 'Longitude' => '34.895859', 'DoorsAmount' => 3, 'RowsAmount' => 15, 'SeatsAmount' => 236, 'He' => { 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.157589', 'Image2Height' => 850, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 263 }, { 'ShowsQty' => 14, 'ID' => 2044, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 78, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 2044, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.889934', 'Ru' => { 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Address' => 'דרך הים', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 500 } } ], 'ID' => 78 }, { 'ID' => 5, 'Name' => 'הרצליה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1670, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 5, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия' }, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef }, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'ID' => 1670, 'ShowsQty' => 25 }, { 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 563, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5' }, 'Longitude' => '34.842952', 'DoorsAmount' => 5, 'SeatsAmount' => 280, 'He' => { 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.' }, 'RowsAmount' => 19, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Latitude' => '32.166208', 'Image2Height' => 845, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 563, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 845, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 5, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1484, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 5, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1484, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.797003', 'Ru' => { 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Info' => '', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה' }, 'SeatsAmount' => 700 } }, { 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.174431', 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'He' => { 'Address' => 'רח' רביבים 14', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 200, 'RowsAmount' => 10, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.85295', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 5, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'ID' => 1872, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1872 } ] }, { 'Name' => 'זכרון יעקב', 'Halls' => [ { 'ID' => 1671, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1671, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 42, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב' } ], 'ID' => 42 }, { 'ID' => 43, 'Name' => 'חדרה', 'Halls' => [ { 'ID' => 142, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1, 'ID' => 142, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 43, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Info' => '', 'Name' => 'Friends חדרה' }, 'SeatsAmount' => 182, 'RowsAmount' => 10, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Longitude' => '34.9218965', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Info' => '', 'Name' => 'Friends Хадера' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.4398601' }, 'Name' => 'Friends חדרה' }, { 'Hall' => { 'CityID' => 43, 'ImageHeight' => 606, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 143, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.439355', 'Image2Height' => 606, 'RowsAmount' => 12, 'SeatsAmount' => 360, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39' }, 'Longitude' => '34.914142', 'DoorsAmount' => 4 }, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ID' => 143, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'ID' => 15, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.005944, 34.790814', 'RowsAmount' => 16, 'He' => { 'Address' => 'רח' גבעת התחמושת 27', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 1087, 'Longitude' => '34.790814', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 27', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Спортивный центр Кирьят Шарет Холон' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6600x%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DFx%u05D2%u05D1%u05E2%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05D7%u05DE%u05D5%u05E9%u05EAx27%2C&UserEarthX=130309&UserEarthY=1156977&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.005944', 'Image2Height' => 365, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 551, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 15, 'ImageHeight' => 365, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 551 }, { 'Hall' => { 'CityID' => 15, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ID' => 1727, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' } }, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'ID' => 1727, 'ShowsQty' => 4 }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 570, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Longitude' => '34.791006', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон' }, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Lift' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 702, 'Latitude' => '32.00688', 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 59, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 15, 'ImageHeight' => 702, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'ID' => 59, 'ShowsQty' => 14 }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1728, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 15, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון' }, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Холон', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ID' => 1728, 'ShowsQty' => 22 } ], 'Name' => 'חולון' }, { 'ID' => 7, 'Name' => 'חיפה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות בית אבא חושי חיפה', 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 215, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 7, 'ImageHeight' => 867, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'RowsAmount' => 21, 'SeatsAmount' => 501, 'He' => { 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71' }, 'Ru' => { 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71' }, 'DoorsAmount' => 6, 'Longitude' => '35.010532', 'Distance' => 2, 'Gangways' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 867, 'Latitude' => '32.790971', 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 215 }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'בית הגפן, חיפה, ישראל', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 199, 'He' => { 'Address' => 'שד' הציונות 33', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית הגפן חיפה' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. а-Ционут 33', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Гефен Хайфа' }, 'Longitude' => '34.9925609', 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D5%u05EAx33%2C&UserEarthX=149594&UserEarthY=1246822&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.8159518', 'Image2Height' => 706, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 651, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 1, 'CityID' => 7, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 706, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'ID' => 651, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 935, 'CityID' => 7, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 163, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 935, 'Latitude' => '32.81913', 'He' => { 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים' }, 'SeatsAmount' => 505, 'RowsAmount' => 21, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '35.066528', 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 163 }, { 'Hall' => { 'CityID' => 7, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 290, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.817595', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Info' => '', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'ID' => 290, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 814, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 1, 'Longitude' => '34.9852455', 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Тикотин Хайфа — Аудиториум «Рафель»', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси,89' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה', 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 89', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 198, 'Latitude' => '32.8030477', 'Image2Height' => 430, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%e5%e6%e9%e0%e5%ef+%e8%e9%f7%e5%e8%e9%ef+%ec%e0%ee%f0%e5%fa+%e9%f4%f0%e9%fa&first=1&minx=108395.890625&miny=1147989.140625&maxx=149470.109375&maxy=1182500.859375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=148423&UserEarthY=1247395.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 814, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 7, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 430 }, 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל' }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1388, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 7, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.789809, 34.963499', 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך משה פלימן 4', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 350, 'Longitude' => '34.963499', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Моше Флиман, 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Хайфа', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.789809', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'ID' => 1388, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Масада, 36', 'Info' => '', 'Name' => 'Городской театральный центр Хайфа' }, 'Longitude' => '34.991823', 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.809764, 34.991823', 'SeatsAmount' => 22, 'He' => { 'Name' => 'מרכז העיר חיפה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מסדה 36' }, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.809764', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 1, 'ID' => 1769, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 7 }, 'Name' => 'מרכז העיר חיפה', 'ID' => 1769, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 99, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 2, 'Lift' => 1, 'Latitude' => '32.791338', 'Image2Height' => 732, 'SeatsAmount' => 2105, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן' }, 'RowsAmount' => 40, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Distance' => 2, 'Gangways' => 6, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа' }, 'DoorsAmount' => 9, 'Longitude' => '34.965069', 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 732, 'CityID' => 7, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'ID' => 99, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן' }, { 'ID' => 209, 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.8203168', 'Image2Height' => 615, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'RowsAmount' => 16, 'SeatsAmount' => 497, 'He' => { 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель' }, 'Longitude' => '34.9728262', 'DoorsAmount' => 4, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 7, 'ImageHeight' => 615, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 209, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2 }, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה' }, { 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 106, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 528, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 7, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 1222, 'RowsAmount' => 26, 'Longitude' => '34.985592', 'DoorsAmount' => 6, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 8, 'Distance' => 2, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.803197', 'Image2Height' => 528, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 106 }, { 'ID' => 102, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 1, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 102, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 687, 'CityID' => 7, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'He' => { 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, 'SeatsAmount' => 473, 'RowsAmount' => 17, 'Longitude' => '34.985138', 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.803414', 'Image2Height' => 687, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, { 'ID' => 1724, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 7, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1724, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו' }, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef }, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו' }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 772, 'Latitude' => '32.82173', 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'RowsAmount' => 29, 'SeatsAmount' => 1099, 'He' => { 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.' }, 'DoorsAmount' => 6, 'Longitude' => '35.074321', 'Distance' => 2, 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 7, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 772, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 162, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2 }, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'ID' => 162, 'ShowsQty' => 3 }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1725, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 7, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ID' => 1725, 'ShowsQty' => 14 } ] }, { 'ID' => 96, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 27, 'SeatsAmount' => 747, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!' }, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия' }, 'Longitude' => '35.529639', 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.796007', 'Image2Height' => 900, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 409, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 96, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 900, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 409 } ], 'Name' => 'טבריה' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 25, 'ID' => 658, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 18, 'SeatsAmount' => 509, 'He' => { 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה' }, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.73481', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 496, 'Latitude' => '31.874438', 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 658, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 16, 'ImageHeight' => 496, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0 } } ], 'Name' => 'יבנה', 'ID' => 16 }, { 'Name' => 'יהוד', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 308, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 0, 'CityID' => 17, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'RowsAmount' => 17, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 386, 'DoorsAmount' => 4, 'Longitude' => '34.888107', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.030568', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'ID' => 308, 'ShowsQty' => 10 }, { 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1165, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 17, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.899322', 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.029093', 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1165 } ], 'ID' => 17 }, { 'Name' => 'יקנעם', 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Hall' => { 'Longitude' => '35.103548', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'RowsAmount' => 15, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האלונים 11' }, 'SeatsAmount' => 484, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 184, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 45, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 184 } ], 'ID' => 45 }, { 'Name' => 'ירושלים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 837, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 30, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Info' => '', 'Address' => 'а-Рехавим 13', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.212556', 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'ID' => 837, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1674, 'Name' => 'ימק"א', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 30, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1674, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'ימק"א', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'ИМКА', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'ID' => 2014, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.778137', 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 30, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 2014, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'מנזר רטיסבון' }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 260, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 30, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'RowsAmount' => 8, 'He' => { 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה' }, 'SeatsAmount' => 96, 'Latitude' => '31.780065', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'ID' => 260, 'ShowsQty' => 6 }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1681, 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 30, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1681, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 23, 'ID' => 1679, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Hall' => { 'CityID' => 30, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1679, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим' } } } ], 'ID' => 30 }, { 'ID' => 18, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1767, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.165294', 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18' }, 'SeatsAmount' => 450, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.927775', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Info' => '' }, 'CityID' => 18, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1767, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1648, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 18, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'ID' => 1648, 'ShowsQty' => 29 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.17279', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.929335', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'SeatsAmount' => 332, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 13, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 18, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1354, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'ID' => 1354, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'כפר סבא' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Distance' => 1, 'Gangways' => 3, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.302903', 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 780, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 21, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'Latitude' => '32.914962', 'Image2Height' => 629, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'ID' => 128, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 629, 'CityID' => 46, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600 }, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'ID' => 128, 'ShowsQty' => 22 } ], 'Name' => 'כרמיאל', 'ID' => 46 }, { 'ID' => 126, 'Halls' => [ { 'ID' => 1686, 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 126, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1686, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון' }, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef }, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון' } ], 'Name' => 'לטרון' }, { 'ID' => 47, 'Name' => 'מגדל העמק', 'Halls' => [ { 'ID' => 155, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 690, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 47, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 155, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Latitude' => '32.6749051', 'Image2Height' => 690, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.2365385', 'SeatsAmount' => 661, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 24, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל' }, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק' } ] }, { 'ID' => 20, 'Name' => 'מודיעין', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.014734', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 20, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1660, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'ID' => 1660, 'ShowsQty' => 23 }, { 'ID' => 1891, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 500, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.00915', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.902651', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1891, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 20, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין' }, { 'ID' => 1657, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 20, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1657, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.90012', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.008266', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж', 'Name' => 'Театральная студия Аль а-Бама Модиин', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה', 'Info' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין' }, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.900120, 35.008266' }, 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין' } ] }, { 'ID' => 41, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.494997', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'SeatsAmount' => 941, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот' }, 'Longitude' => '35.51472', 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 41, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 618, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 618 } ], 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות' }, { 'ID' => 127, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'ID' => 644, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 630, 'CityID' => 127, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.965035', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Info' => '', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה' }, 'SeatsAmount' => 520, 'RowsAmount' => 16, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.6466026', 'Image2Height' => 630, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 644 } ], 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל' }, { 'ID' => 248, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 248, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 2059, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Latitude' => '32.133343', 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал D-one', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'SeatsAmount' => 770, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311' }, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'ID' => 2059, 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון' }, { 'ID' => 86, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 15, 'ID' => 305, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.13302', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון' }, 'SeatsAmount' => 390, 'RowsAmount' => 12, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.911249', 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 86, 'Stairs' => 1, 'Incline' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 305, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0 } } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון' }, { 'ID' => 251, 'Name' => 'מועצה מקומית פרדסיה', 'Halls' => [ { 'ID' => 2084, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.310059', 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал а-Реут', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ахва, 1', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.908897', 'Distance' => 2, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.310059, 34.908897', 'RowsAmount' => 17, 'SeatsAmount' => 429, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האחווה 1', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם התרבות הרעות' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 251, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 2084, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'אולם התרבות הרעות' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1455, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Incline' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 206, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1455, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.981472', 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'He' => { 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Guide' => '', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 250, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.08482', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Info' => '', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון' } ], 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'ID' => 206 }, { 'ID' => 108, 'Halls' => [ { 'ID' => 502, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות מנזר בית ג'מל', 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 502, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 108, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.976521', 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'SeatsAmount' => 200, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Guide' => '', 'Address' => 'סמוך לבית שמש' }, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.724542', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' } ], 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' }, { 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'ID' => 1273, 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 73, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1273, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '31.772918', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.297363', 'DoorsAmount' => 4, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'SeatsAmount' => 560, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 24 }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים' } ], 'ID' => 73 }, { 'Name' => 'מעלות', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא' }, 'SeatsAmount' => 490, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '35.27145', 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '33.023184', 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 713, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 49, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'ID' => 713, 'ShowsQty' => 3 } ], 'ID' => 49 }, { 'Name' => 'נהריה', 'Halls' => [ { 'ID' => 91, 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'CityID' => 50, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 712, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'ID' => 91, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '33.01026', 'Image2Height' => 712, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '35.100347', 'DoorsAmount' => 4, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7' }, 'RowsAmount' => 21, 'He' => { 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 585, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347' }, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' } ], 'ID' => 50 }, { 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 333, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 333, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 442, 'CityID' => 51, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך החטיבות 4' }, 'SeatsAmount' => 650, 'RowsAmount' => 19, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.313034', 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 442, 'Latitude' => '32.69951' } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 296, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 51, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 296, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 649, 'Longitude' => '35.313014', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0 } } ], 'ID' => 51 }, { 'ID' => 21, 'Halls' => [ { 'ID' => 177, 'ShowsQty' => 24, 'Hall' => { 'ID' => 177, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 21, 'ImageHeight' => 479, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 4, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.' }, 'Longitude' => '34.796215', 'DoorsAmount' => 6, 'RowsAmount' => 29, 'SeatsAmount' => 752, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 479, 'Latitude' => '31.930777', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה' }, { 'Hall' => { 'ID' => 1469, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 21, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 1, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.813248', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'RowsAmount' => 16, 'He' => { 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26' }, 'SeatsAmount' => 381, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'Lift' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.92931', 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3 }, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'ID' => 1469, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'נס ציונה' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1564, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 37, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 1564, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Latitude' => '31.41598', 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот' }, 'Longitude' => '34.586268', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 545, 'He' => { 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות' }, 'RowsAmount' => 20, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268' } } ], 'Name' => 'נתיבות', 'ID' => 37 }, { 'ID' => 22, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'SeatsAmount' => 373, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'בני ברמן 6' }, 'RowsAmount' => 13, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.845944', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.278535', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1345, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 22, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1345 }, { 'ID' => 1430, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'RowsAmount' => 13, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 321, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.869838', 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.304928', 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1430, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'CityID' => 22, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה' }, { 'ID' => 119, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 22, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 119, 'SeatsOnMap' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות אשכול הפיס נתניה', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.278005', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101' }, 'SeatsAmount' => 201, 'RowsAmount' => 9, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 22, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1687, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'ID' => 1687, 'ShowsQty' => 23 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 118, 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'Hall' => { 'CityID' => 22, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 372, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 118, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7400x%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4x%u05E0%u05D7%u05D5%u05DDx35%2C&UserEarthX=136949&UserEarthY=1189783&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 372, 'Latitude' => '32.3009928', 'RowsAmount' => 12, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נחום 35' }, 'SeatsAmount' => 424, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רמת ידין דורה, נתניה, ישראל', 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.8598411', 'DoorsAmount' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Дора Нетания', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Нахум, 35', 'Guide' => '' } } } ], 'Name' => 'נתניה' }, { 'Name' => 'עכו', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 639, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 639, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'CityID' => 53, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'RowsAmount' => 21, 'He' => { 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24' }, 'SeatsAmount' => 610, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.07558', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.928829', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1 } } ], 'ID' => 53 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 457, 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.613534', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה' }, 'SeatsAmount' => 643, 'RowsAmount' => 24, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Longitude' => '35.288414', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 54, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1, 'ID' => 457, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה' } ], 'Name' => 'עפולה', 'ID' => 54 }, { 'ID' => 55, 'Halls' => [ { 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 55, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 2073, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.47295', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א' }, 'SeatsAmount' => 220, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.981037', 'Ru' => { 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Пика' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2073 }, { 'ID' => 588, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана' }, 'Longitude' => '34.970051', 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'SeatsAmount' => 411, 'He' => { 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' }, 'RowsAmount' => 14, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 588, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 55 }, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' } ], 'Name' => 'פרדס חנה' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.103528', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Gangways' => 1, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.877104', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда' }, 'RowsAmount' => 14, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 400, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 8, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'ID' => 1749, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 1749 }, { 'ID' => 1791, 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1791, 'SeatsOnMap' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות פתח תקווה', 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 8 }, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה' }, { 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 855, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 8, 'Incline' => 1, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 1, 'SeatsAmount' => 200, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 7' }, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שמואל הנגיד 7, פתח תקוה', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 7', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб а-Гула Петах-Тиква', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.8706162', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%20%u05D4%u05E0%u05D2%u05D9%u05D3x8%2C&UserEarthX=140641&UserEarthY=1167624&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Latitude' => '32.1893661', 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 855 }, { 'ID' => 79, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.888287', 'DoorsAmount' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Info' => '', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'He' => { 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)' }, 'SeatsAmount' => 364, 'RowsAmount' => 20, 'Latitude' => '32.087587', 'Image2Height' => 714, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 1, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 79, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 714, 'CityID' => 8 }, 'Name' => 'שרת פתח תקווה' }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2048, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Latitude' => '32.096741', 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 313, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' }, 'RowsAmount' => 13, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.880191', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 8, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 2048, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0 } } ], 'Name' => 'פתח תקווה', 'ID' => 8 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 374, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Longitude' => '34.911003', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима' }, 'He' => { 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎' }, 'SeatsAmount' => 396, 'RowsAmount' => 15, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.275292', 'Image2Height' => 449, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 374, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 449, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 23, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎' } ], 'Name' => 'קדימה', 'ID' => 23 }, { 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'CityID' => 66, 'ImageHeight' => 542, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'ID' => 175, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.867439', 'Image2Height' => 542, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Parking' => 3, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 3, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Info' => '', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.801411', 'DoorsAmount' => 4, 'RowsAmount' => 20, 'SeatsAmount' => 664, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411' }, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ID' => 175, 'ShowsQty' => 14 } ], 'ID' => 66 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Longitude' => '34.952124', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Guide' => '', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.' }, 'SeatsAmount' => 842, 'RowsAmount' => 28, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 333, 'Latitude' => '32.452967', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 312, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 333, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 87, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'ID' => 312, 'ShowsQty' => 7 } ], 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'ID' => 87 }, { 'ID' => 72, 'Name' => 'קיבוץ יגור', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 15, 'ID' => 203, 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 203, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 1, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 72, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 1016, 'RowsAmount' => 19, 'DoorsAmount' => 4, 'Longitude' => '35.07404', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Guide' => '', 'Address' => 'Киббуц Ягур' }, 'Gangways' => 4, 'Distance' => 2, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.742992', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 550, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 118, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 515, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'SeatsAmount' => 696, 'He' => { 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Info' => '', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.223953', 'DoorsAmount' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 515, 'Latitude' => '32.675299' }, 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 550 } ], 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'ID' => 118 }, { 'ID' => 142, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 645, 'CityID' => 142, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 739, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 645, 'Latitude' => '32.723787', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'SeatsAmount' => 791, 'He' => { 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Info' => '', 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 26, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Guide' => '', 'Address' => 'Киббуц Кинерет' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.565242', 'Distance' => 2, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ID' => 739, 'ShowsQty' => 3 } ], 'Name' => 'קיבוץ כינרת' }, { 'ID' => 69, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1092, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1092, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 69, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.8579287', 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'He' => { 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' המייסדים 5' }, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.054894', 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.862965', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Guide' => '', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'He' => { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38' }, 'SeatsAmount' => 28, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 69, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 1, 'Pit' => 0, 'ID' => 1546, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 1546 } ], 'Name' => 'קרית אונו' }, { 'Name' => 'קרית גת', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 655, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Hall' => { 'CityID' => 39, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ID' => 655, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'RowsAmount' => 21, 'SeatsAmount' => 626, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.775479', 'DoorsAmount' => 0 } } ], 'ID' => 39 }, { 'ID' => 59, 'Name' => 'קרית מוצקין', 'Halls' => [ { 'ID' => 1925, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Кирьят Моцкин', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 9, 'Longitude' => '35.081256', 'Distance' => 4, 'Gangways' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.846411, 35.081256', 'RowsAmount' => 26, 'SeatsAmount' => 2537, 'He' => { 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79' }, 'Latitude' => '32.846411', 'Image2Height' => 326, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 1925, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 59, 'ImageHeight' => 326, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין' }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 849, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 403, 'CityID' => 59, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' }, 'SeatsAmount' => 196, 'RowsAmount' => 9, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.083536', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 403, 'Latitude' => '32.841732' }, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ID' => 849, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ID' => 1683, 'ShowsQty' => 30, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'CityID' => 59, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1683, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין' } ] }, { 'ID' => 162, 'Name' => 'קרית מלאכי', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 162, 'ImageHeight' => 461, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 885, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1034x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05DC%u05D0%u05DB%u05D9x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D3%u05D5%u05D3%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx38%2C&UserEarthX=125762&UserEarthY=1126494&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 461, 'Latitude' => '31.730202', 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס קרית מלאכי', 'RowsAmount' => 18, 'SeatsAmount' => 397, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'Address' => 'שד' בן גוריון 38', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Кирьят-Малахи', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Бен-Гурион 38', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.746996', 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'ID' => 885, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'ID' => 24, 'Name' => 'ראש העין', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 24, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1854, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.09776', 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.946771', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'RowsAmount' => 19, 'SeatsAmount' => 608, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10' } }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1854 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1975, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 14, 'He' => { 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 207, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.9442', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.097891', 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1975, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 24, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0 } } ] }, { 'ID' => 4, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 461, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.8050549', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Задаль, 3' }, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 100, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.9636516', 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'ID' => 461, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 4, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0 } }, { 'ID' => 71, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.9618807', 'Image2Height' => 445, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.8073574', 'DoorsAmount' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 249, 'RowsAmount' => 8, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 445, 'CityID' => 4, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1, 'ID' => 71, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600 }, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1700, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'ID' => 1700, 'ShowsQty' => 35 }, { 'ID' => 68, 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 2, 'Longitude' => '34.799322', 'SeatsAmount' => 362, 'He' => { 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Guide' => '', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 16, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 598, 'Latitude' => '31.964426', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 68, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 598, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 4, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'ImageWidth' => 600 }, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון' }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' }, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1702, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'ID' => 1702, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.990631, 34.774815', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דוד סחרוב 21, קומה 2', 'Name' => 'קניון הזהב', 'Info' => 'ניתן להכניס מהכניסות פריז ולונדון' }, 'SeatsAmount' => 500, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.774815', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Войти можно через входы Париж и Лондон', 'Name' => 'Каньон а-Заав', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Давид Сахаров, 21, второй этаж' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.990631', 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2086, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 4, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'קניון הזהב', 'ID' => 2086, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'ראשון לציון' }, { 'Name' => 'רחובות', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1499, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 25, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1499, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '31.887033', 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 2, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.816013', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'RowsAmount' => 8, 'SeatsAmount' => 248, 'He' => { 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל' } } }, { 'Hall' => { 'ID' => 2024, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 25, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.816659', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот' }, 'RowsAmount' => 23, 'He' => { 'Address' => 'רח' יעקוב 48', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.' }, 'SeatsAmount' => 781, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.896544', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0 }, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ID' => 2024, 'ShowsQty' => 22 }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות' }, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 25, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1698, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ID' => 1698, 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 25 }, { 'Name' => 'רמלה', 'Halls' => [ { 'ID' => 582, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'CityID' => 26, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 470, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 582, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 470, 'Latitude' => '31.9300851', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле' }, 'Longitude' => '34.8663685', 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'SeatsAmount' => 625, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9' }, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה' }, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה' } ], 'ID' => 26 }, { 'ID' => 27, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2051, 'Name' => 'Salon De Tango', 'Hall' => { 'ID' => 2051, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 27, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Info' => 'есть платная городская парковка' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.808456', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'He' => { 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'Shelter' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.084349', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1 } }, { 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון היהלום רמת גן', 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 186, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 27, 'ImageHeight' => 536, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'SeatsAmount' => 550, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' היצירה 3' }, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган' }, 'DoorsAmount' => 6, 'Longitude' => '34.802498', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'Parking' => 4, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 536, 'Latitude' => '32.08488' }, 'ShowsQty' => 17, 'ID' => 186 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1695, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 27, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'ID' => 1695, 'ShowsQty' => 3 } ], 'Name' => 'רמת גן' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1692, 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 28, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1692, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון' } }, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון' } ], 'Name' => 'רמת השרון', 'ID' => 28 }, { 'Name' => 'רעננה', 'Halls' => [ { 'ID' => 180, 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 29, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'ID' => 180, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 310, 'RowsAmount' => 13, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147' } }, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Info' => '' }, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1691, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 29, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'ID' => 1691, 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 29 }, { 'Name' => 'שוהם', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 491, 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 491, 'SeatsOnMap' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות אודיטוריום שהם', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 697, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 71, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 511, 'RowsAmount' => 21, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.945533', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '31.99984', 'Image2Height' => 697 } } ], 'ID' => 71 }, { 'ID' => 1, 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'Longitude' => '34.8039627', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'RowsAmount' => 12, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 364, 'Latitude' => '32.1269413', 'Image2Height' => 405, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 264, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 405, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'ID' => 264, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 471, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'ID' => 471, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 888, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'SeatsAmount' => 1161, 'He' => { 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 29, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Guide' => '', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»' }, 'DoorsAmount' => 4, 'Longitude' => '34.803364', 'Distance' => 2, 'Gangways' => 4, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 888, 'Latitude' => '32.11062', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 51, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 404, 'RowsAmount' => 13, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Longitude' => '34.79187', 'Ru' => { 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели' }, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.074643', 'Image2Height' => 495, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 1, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 51, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 495, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0 } }, { 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1608, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.069364', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Guide' => '', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.788062', 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 49, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98' }, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1608 }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.760635', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Бар — Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Шломо, 6' }, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך שלמה 6', 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 30, 'GoogleMapAddress' => '32.054537, 34.760635', 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.054537', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1948, 'Ramp' => 1, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'ID' => 1948, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.090399', 'Image2Height' => 670, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.' }, 'Longitude' => '34.79083', 'DoorsAmount' => 4, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'RowsAmount' => 25, 'SeatsAmount' => 896, 'He' => { 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 670, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 5, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600 }, 'ShowsQty' => 18, 'ID' => 5 }, { 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1706, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 33, 'ID' => 1706 }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 651, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 270, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 1, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.0783845', 'Image2Height' => 651, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'RowsAmount' => 14, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 242, 'Longitude' => '34.7883795', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'ID' => 270, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'בניין מגורים', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 2085, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.067462, 34.787315', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'He' => { 'Info' => 'חניון בתשלום בסביבה.', 'Name' => 'בניין מגורים', 'Address' => 'רח' בן אביגדור 2', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бен Авигдор, 2', 'Guide' => '', 'Info' => 'Платная стоянка в окрестностях.', 'Name' => 'Жилое здание' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.787315', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.067462', 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2085 }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 227, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 941, 'He' => { 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים' }, 'RowsAmount' => 14, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'Distance' => 4, 'Gangways' => 4, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.808187', 'DoorsAmount' => 4, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'Latitude' => '32.099004', 'Image2Height' => 370, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 1, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 227, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 370, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 1, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0 } }, { 'Name' => 'האנגר 11', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 2146, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'האנגר 11', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35' }, 'RowsAmount' => 42, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Ангар 11', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'Latitude' => '32.098361', 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 2072, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2072 }, { 'ID' => 23, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив' }, 'Longitude' => '34.774334', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 2590, 'He' => { 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Guide' => '', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Latitude' => '32.098361', 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 23, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב' }, { 'ID' => 2089, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2089, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.058113', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.767092', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Абарбанал 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'Hoodna Bar', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'הודנא בר', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אברבנאל 13' }, 'SeatsAmount' => 45, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.058113, 34.767092' }, 'Name' => 'הודנא בר' }, { 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1705, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'ID' => 1705, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0 } }, { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 2038, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.061269', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 7, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.791474', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Guide' => '', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 7637, 'RowsAmount' => 30, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2038 }, { 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 579, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'He' => { 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 160, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.7519855', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.0550516', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 579 }, { 'ShowsQty' => 13, 'ID' => 1704, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1704, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0 } }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1742, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב' }, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'ID' => 1742, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1464, 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.069532', 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98, школа катерского мастерства Анат Бразилаи', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'а-Театрон а-Патуах Тель-Авив-Яффо' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.788069', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069532, 34.788069', 'RowsAmount' => 5, 'SeatsAmount' => 50, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98, בית הספר למשחק של ענת ברזילי' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1464, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0 } }, { 'ID' => 1711, 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1711, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 42, 'ID' => 1721, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1721, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0 } }, { 'ID' => 1920, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'SeatsAmount' => 350, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)' }, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מועדון Gray תל אביב', 'ID' => 1920, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב' }, { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 4, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.' }, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.782006', 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 771, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 771 }, { 'ID' => 1803, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 2, 'Longitude' => '34.795569', 'Ru' => { 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 120, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1803, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1 }, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 550, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.792629', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 394, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'ID' => 394, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1217, 'CombinedName' => 'הופעות מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).' }, 'SeatsAmount' => 120, 'Longitude' => '34.7724113', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 18, 'ID' => 1217 }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.062348', 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.773243', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Аленби, 128' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'He' => { 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 120, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 920, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 920, 'ShowsQty' => 7 }, { 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 1548, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.101798', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב' }, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив', 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.776046', 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1548 }, { 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 354, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'Parking' => 4, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.068313', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Address' => 'קרליבך 23', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 120, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Longitude' => '34.782994', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'מועדון שבלול', 'ID' => 354, 'ShowsQty' => 16 }, { 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 241, 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 20, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 620, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'Longitude' => '34.786784', 'DoorsAmount' => 5, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал «Дуль»' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 547, 'Latitude' => '32.049449', 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 241, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 547, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'Kasher' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.051234', 'Image2Height' => 566, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд' }, 'Longitude' => '34.762777', 'DoorsAmount' => 4, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'SeatsAmount' => 394, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10' }, 'RowsAmount' => 13, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 566, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 272, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600 }, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'ID' => 272, 'ShowsQty' => 12 }, { 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז סוזן דלל תל אביב', 'ID' => 1722, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1722 }, { 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 205, 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71', 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 4, 'Longitude' => '34.780477', 'RowsAmount' => 13, 'SeatsAmount' => 314, 'He' => { 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71' }, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 539, 'Latitude' => '32.082174', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 205, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 539, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.069395', 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив', 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.78805', 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 1, 'Gangways' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'RowsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 58, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3', 'Info' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'ID' => 1513, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'ID' => 1513, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 2042, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 2042, 'CombinedName' => 'הופעות פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'Ru' => { 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Guide' => '', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => 'Под открытым небом.' }, 'RowsAmount' => 35, 'He' => { 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 1322, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.102445', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4 }, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו' }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' 3383' }, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. 3383', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.774593', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.045452', 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2034, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'ID' => 2034, 'ShowsQty' => 6 }, { 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1710, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1710 }, { 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1924, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.756771', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון' }, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1924 }, { 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 1192, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1192, 'Ramp' => 1, 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.065614', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 85, 'Longitude' => '34.789245', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'ID' => 1734, 'ShowsQty' => 43, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1734, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף' }, { 'ShowsQty' => 21, 'ID' => 1610, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1610, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו' } }, { 'ID' => 2074, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 2074, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.057234', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 2, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.761619', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар', 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'RowsAmount' => 7, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר' }, 'SeatsAmount' => 124 }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר' }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.056123', 'Active' => 1, 'Lift' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה' }, 'SeatsAmount' => 438, 'RowsAmount' => 12, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.760122', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'ID' => 1929, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1929 }, { 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון דוואי' }, 'SeatsAmount' => 65, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.763567', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Давай', 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. Францос 12' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.055423', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 2069, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 2069 }, { 'ID' => 1717, 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CombinedName' => 'Спектакли Театр Габима Тель-Авив', 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1717, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef }, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 414, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 414, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'SeatsAmount' => 100, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, 'RowsAmount' => 8, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа' }, 'Longitude' => '34.807748', 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 1609, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1609, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'Shelter' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Info' => '' }, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ID' => 2040, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.7871', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 40, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.064179', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ID' => 2040, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 1766, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 48, 'RowsAmount' => 5, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'ID' => 1766, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב' }, { 'ID' => 535, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Image2Height' => 671, 'Latitude' => '32.052992', 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив' }, 'Longitude' => '34.750356', 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'SeatsAmount' => 330, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 21, 'Kasher' => 0, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 671, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 535, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600 }, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב' }, { 'ID' => 2078, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי' }, 'SeatsAmount' => 70, 'RowsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 2078, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון ניקו ניתאי', 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי' }, { 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1719, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1719, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef } } ] }, { 'ID' => 102, 'Name' => 'תל מונד ', 'Halls' => [ { 'ID' => 451, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 446, 'CityID' => 102, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'ID' => 451, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.249829', 'Image2Height' => 446, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.917738', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד' }, 'SeatsAmount' => 382, 'RowsAmount' => 14 }, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד' } ] } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  אשכול הפיס אשקלון

  רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  היכל הספורט קריית שרת חולון

  רח' גבעת התחמושת 27, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הגפן חיפה

  שד' הציונות 33, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל

  שד' הנשיא 89, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה חיפה

  דרך משה פלימן 4, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז העיר חיפה

  רח' מסדה 36, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין

  רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית פרדסיה
  אולם התרבות הרעות

  רח' האחווה 1, מועצה מקומית פרדסיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס דורה נתניה

  רח' נחום 35, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מועדון הגולה פתח תקווה

  רח' שמואל הנגיד 7, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אמפי חי פארק קריית מוצקין

  רח' החשמונאים 79, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  קרית מלאכי
  מתנ''ס קרית מלאכי

  שד' בן גוריון 38, קרית מלאכי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  קניון הזהב

  רח' דוד סחרוב 21, קומה 2, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רחובות
  אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל

  רח' אברבנאל 7, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  רח' יעקוב 48, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מכון ויצמן למדע רחובות

  כל האירועים באולם

  רמלה
  היכל התרבות רמלה

  שד' חיים ויצמן 9, רמלה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רמת גן
  Salon De Tango

  רח' זאב ז'בוטינסקי 43, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון היהלום רמת גן

  רח' היצירה 3, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון רמת ג

  כל האירועים באולם

  רמת השרון
  סינמה סיטי גלילות רמת השרון

  כל האירועים באולם

  רעננה
  היכל התרבות בית יד לבנים רעננה

  כל האירועים באולם

  המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה

  כל האירועים באולם

  שוהם
  אודיטוריום שהם

  שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן, שוהם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תל אביב-יפו
  אודיטוריום רוזין תל אביב

  רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג', תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש

  ד"ר ג'ורג' וייז, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב

  פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה), תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב

  רח' מנחם בגין 98, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הבאר - תל אביב

  דרך שלמה 6, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית החייל תל אביב

  רח' ויצמן 60, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית ציוני אמריקה תל אביב

  כל האירועים באולם

  בית שלום עליכם תל אביב-יפו

  רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בניין מגורים

  רח' בן אביגדור 2, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב

  שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  האנגר 11

  רח' נמל תל אביב 35, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  האנגר 11 תל אביב

  רח' נמל תל אביב 35, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם